Gmina Andrespol - Komenda Powiatowa Policji Łódź-Wschód

Gmina Andrespol

Gmina Andrespol

Wykaz Dzielnicowych na terenie Gminy Andrespol:

 

 R E J O N  I

sierż. szt. Monika Ferdzyn - Koprowska – PP Andrespol ( tel. 42-213-20-07, tel.kom. 516 433 956) - zastrzeżenie : inicjowane połączenia będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby przez wymienionego funkcjonariusza.

e-mail: dzielnicowy.andrespol1@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl

 UWAGA! Podany adres mailowy i telefoniczny ułatwi kontakt z dzielnicowym, jednak nie służą one do składania zawiadomienia o dokonanych przestępstwach czy wykroczeniach, składania wniosków i skarg w pozumieniu przepisów. W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić pod numer alarmowy 112


Obejmuje miejscowości:


Andrespol,Bedoń Przykościelny, Bedoń Nowy, Bedoń Wieś, Janówka

 
PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr I na okres od 01.02.2021  do  31.07.2021 r.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Wypadki i kolizje z udziałem pieszych i rowerzystów na chodnikach, przejściach dla pieszych, ścieżkach rowerowych, nieprawidłowe korzystanie z w/w struktur drogowych prowadzące do zdarzeń.

Skontrolowanie oświetlenia i oznaczenia najniebezpieczniejszych przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych.

Zakładany cel do osiągnięcia: Wyeliminowanie zdarzeń z udziałem ,,niechronionych" uczestników ruchu drogowego. Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w rejonie przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych oraz poprawienie ich widoczności.

 

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

 

WRD KPP Łódź Wschód - wspólne działania i kontrole w rejonach przejść dla pieszych i przejazdach rowerowych, wspólne prowadzenie spotkań profilaktycznych, Urząd Gminy Andrespol, Starostwo Powiatowe oraz Urząd Wojewódzki w zakresie poprawy oznakowania i oświetlenia w rejonie przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych.

 

 

R E J O N  II

Starszy dzielnicowy asp. szt. Tomasz Bojanowski – PP Andrespol ( tel. 42-213-20-07,tel.kom. 516 433 931) - zastrzeżenie : inicjowane połączenia będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby przez wymienionego funkcjonariusza.

e-mail: dzielnicowy.andrespol2@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl

 UWAGA! Podany adres mailowy i telefoniczny ułatwi kontakt z dzielnicowym, jednak nie służą one do składania zawiadomienia o dokonanych przestępstwach czy wykroczeniach, składania wniosków i skarg w pozumieniu przepisów. W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić pod numer alarmowy 112


Obejmuje miejscowości:


 Justynów, Kraszew, Stróza, Wiśniowa Góra, Zielona Góra

 

 PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr II na okres od 01.02.2021  do  31.07.2021 r.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Częste zdarzenia drogowe z udziałem pieszych czyli ,,niechronionymi" uczestnikami ruchu.

Skontrolowanie oświetlenia i oznaczenia najniebezpieczniejszych przejść pieszych i przejazdów rowerowych.

Zakładany cel do osiągnięcia: wyeliminowanie zdarzeń z udziałem ,,niechronionych" uczestników ruchu drogowego, poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.

 

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

 

- WRD KPP płw - wspólne działania i kontrole w rejonach przejść dla pieszych i przejazdach rowerowych, wspólne przeprowadzanie spotkań profilaktycznych, współpraca z Urzędem Gminy Andrespol, Starostwem Powiatowym oraz Urzędem Wojewódzkim w zakresie poprawy oznakowania i oświetlenia w przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych.

 

  • DZIELNICOWI Z GMINY ANDRESPOL

  • Dzielnicowy rejonu I PP Andrespol
  • Dzielnicowy rejonu II gm. Andrespol - asp.sztab. Tomasz Bojanowski