Punkty Karne - Punkty karne - Komenda Powiatowa Policji Łódź-Wschód

Punkty karne

Punkty Karne

Udzielanie informacji o wpisach punktów karnych do ewidencji kierowców w Komendzie Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego.

Jesteś kierowcą? Chcesz sprawdzić, ile masz punktów karnych? Możesz zapytać o nie w komisariacie policji lub — za pomocą usługi sytemu CEPiK2.0 — gdzie możesz uzyskać dostęp do aktualnych danych z ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Sprawdź, jak to zrobić korzystając z poniższego linku

 

wciśnij -  SPRAWDŹ SWOJE PUNKTY KARNE - wciśnij

 

Każda osoba zainteresowana ma prawo uzyskać od Policji ustną informację lub zaświadczenie o wpisach w ewidencji kierowców. Co jednak ważne, informacji udziela się lub zaświadczenie wydaje się w każdej jednostce organizacyjnej Policji, która posiada odpowiednie możliwości techniczne.
W Komendzie Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego informacje ustną lub zaświadczenie o wpisach w ewidencji kierowców można uzyskać :

 
  w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz.  od 8:30 do 15:30
 
Należy zgłosić się osobiście z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem. Infmormację ustną można uzyskać bezpłatnie. Natomiast nie udziela się jej telefonicznie, jak równiez za pośrednictwem poczty elektronicznej czy faksu. Obsługą interesantów w tym zakresie zajmują się pracownicy Zespołu Informatyki KPP powiatu łódzkiego wschodniego.

ZAŚWIADCZENIA o wpisach do ewidencji kierowców wydawane są w Komendzie Powiatowej policji powiatu łódzkiego wschodniego. Warunkiem jego wydania jest dokonanie wpłaty przez zainteresowanego opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych w kasie Urzędu Miejskiego w Koluszkach lub bezgotówkowo na rachunek:
 
Urząd Miejski w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65 
na podany numer konta: 65 73 1240 3161 1111 0010 0493 1532

Nie pobiera się opłaty skarbowej za złożenie podania, natomiast składając to podanie osoba zainteresowana zobowiązana jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych z tytułu: wydania zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Dowód wpłaty pozostawiony będzie w aktach sprawy.
 
 
 PUNKTY KARNE
 
Dopuszczalny limit punktów karnych dla kierowców wynosi 24. Po jego przekroczeniu sporządzany jest wniosek o sprawdzenie kwalifikacji kierowcy, który dodatkowo kierowany jest na testy psychologiczne. Dla kierowcy, który posiada prawo jazdy krócej niż 1 rok dopuszczalny limit to 20 punktów. Po jego przekroczeniu kierowany jest wniosek o cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami. W sytuacji, kiedy jeszcze nie przekroczyliśmy limitu punktów karnych, ale jest ich na tyle dużo, że istnieje takie zagrożenie, możemy je zredukować. W takim celu należy na własny koszt odbyć szkolenie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Dzięki szkoleniu liczba punktów zmniejsza się o 6, które odejmowane są wg kolejności popełnionych wykroczeń drogowych od najstarszego. Ponadto osoba zainteresowana ma prawo uzyskać od Policji ustną lub pisemną informację dotyczącą ilości posiadanych przez nią punktów karnych. W takim celu należy zgłosić się do jednostki Policji i okazać dokument potwierdzający tożsamość. Informacja w formie pisemnej jest odpłatna. Na ten temat informacje nie są udzielane telefonicznie.