Komisariat Policji w Rzgowie - KP Rzgów - Komenda Powiatowa Policji Łódź-Wschód

Komisariat Policji w Rzgowie

Dane kontaktowe :

p.o Komendanta Komisariatu Policji

w Rzgowie

 nadkom. Tomasz Konopka

 

p. o Kierownika Ogniwa ds. Kryminalnych
 
podkom. Marek Kotynia
 
 
Kierownik Rewiru Dzielnicowych
 
 asp.szt. Dariusz Michalski
 
 
 
Komisariat Policji w Rzgowie
95-030 Rzgów Pl. 500 - lecia 6
 
tel.  (47) 842 13 00
fax: (047) 842 13 20
 
godziny urzędowania 7:30 - 15:30