Informacje

Nowy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji powiatu łódzkiego wschodniego

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinspektor Sławomir Litwin powierzył pełnienie obowiązków Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji powiatu łódzkiego wschodniego podinspektorowi Sebastianowi Augustyniakowi.

10 marca 2021 roku podinspektorowi Sebastianowi Augustyniakowi zostały powierzone obowiązki Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji powiatu łódzkiego wschodniego. Nowy zastępca komendanta powiatowego służbę w Policji rozpoczął w 1995 roku. Ukończył studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Początkowo służył w Oddziale Prewencji Policji w Łodzi. Od 1999 roku związany był z Komendą Powiatową Policji w Pabianicach, gdzie pełnił służbę w pionie kryminalnym. Od 2004 roku służbę pełnił w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi, gdzie w 2019 roku objął stanowisko kierownicze. Od samego początku związany jest z pionem kryminalnym. Od 10 marca 2021 roku pełni obowiązki jako Zastępca Komendanta Powiatowego Policji powiatu łódzkiego wschodniego.

  • umundurowany komendant siedzi za biurkiem