Informacje

Nocne działania policjantów z Koluszek, Piotrkowa i Pabianic

W ciągu ostatnich 3 nocy prowadzone były działania ponadpowiatowe z inicjatywy policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach. W akcji uczestniczyli również funkcjonariusze z Piotrkowa Tryb oraz Pabianic. Celem działań było przede wszystkim eliminowanie zagrożeń związanych z kradzieżami pojazdów, kontrolowanie i monitorowanie głównych dróg krajowych i powiatowych przebiegających przez teren tych powiatów. Łącznie zostało skontrolowanych ponad 400 pojazdów. Takie działania będą prowadzone cyklicznie