Informacje

Już wkrótce nowy posterunek w Andrespolu - ruszył przetarg na budowę

Obecna siedziba Posterunku Policji w Andrespolu znajduje się przy ulicy Rokicińskiej 126. Budynek ten należy do Urzędu Gminy i od czasu przejęcia go przez policję nigdy nie spełniał w pełnym zakresie wymogów jakie nakładają na tego typu obiekty przepisy techniczno - budowlane i branżowe. Pomysł budowy nowego posterunku zrodził się w maju 2018 roku podczas rozmów między samorządowcami a kierownictwem Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach na temat bezpieczeństwa w gminie. Po spełnieniu wielu wymogów i dopięciu formalności ruszył już przetarg na budowę nowego obiektu, który zakończy się 11 stycznia 2021 r. Odbiór nowego budynku planowany jest w drugiej połowie 2021 roku.

Nowy Posterunek Policji w Andrespolu ma powstać przy zbiegu ulic Brzezińskiej i Turystycznej. Urząd Gminy w Andrespolu przekazał nieodpłatnie prawa własności jednej z gminnych działek, na której policja z własnych środków wybuduje posterunek wraz z parkingiem i garażami. W pierwszej połowie czerwca 2018 roku przedstawiciele koluszkowskiej komendy - za pośrednictwem Komendy Wojewódzkiej Policji wystąpiła do komendy głównej o włączenie projektu do policyjnego, ogólnopolskiego programu budowy posterunków na terenach wiejskich i o akceptację wybranej lokalizacji. Po decyzji  KGP między gminą a policją doszło do podpisania stosownej umowy. Będzie to funkcjonujący na dwie zmiany posterunek. Koniec budowy i odbiór budynku przewidywany jest na drugą połowę 2021 roku. Nowy budynek Posterunku Policji w Andrespolu  to infrastruktura, która znacząco wpłynie na warunki i komfort policjantów i pracowników cywilnych, ale przede wszystkim przełoży się na jakość obsługi interesantów a co za tym idzie jest naturalną konsekwencją dotychczasowych starań o zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa.

  • Projekt nowego budynku Posterunku w Andrespolu. Budynek piętrowy w kolorze brązowo białym, na budynku widoczny symbol policyjny szara gwiazda z napisem Policja