Kolejna debata ,,SMOG" - Informacje - Komenda Powiatowa Policji Łódź-Wschód

Informacje

Kolejna debata ,,SMOG"

W Komendzie Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego odbyła się już druga debata inicjowana przez policję dotycząca skutecznego zwalczania negatywnego zjawiska atmosferycznego jakim jest ,,SMOG”. W lutym 2018 roku z inicjatywy koluszkowskiej komendy odbyła się już pierwsza w województwie taka debata i jedna z pierwszych w kraju, w której udział brali wójtowie i burmistrzowie powiatu łódzkiego wschodniego. Przez niespełna rok czasu zostały już podjęte odpowiednie działania zmierzające do poprawy jakości naszego powietrza.

16 stycznia 2018 roku w koluszkowskiej komendzie odbyła się już druga taka debata inicjowana przez komendanta jednostki insp. Krzysztofa Dąbrowskiego. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych, gminy Koluszki, Tuszyn, Rzgów, Brójce, Andrespol i Nowosolna, Komendant Straży Miejskiej w Tuszynie, kierownictwo i dzielnicowi jednostek podległych KPP Łódź Wschód. Celem spotkania było zdiagnozowanie problemu i omówienie technik, sposobów i mechanizmów działań zmierzających do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w całym regionie. Jak również poprawę jakości życia jego mieszkańców. Przez niespełna rok nikt nie próżnował, wójtowie i burmistrzowie powiatu łódzkiego wschodniego wyznaczyli z każdej gminy osoby odpowiedzialne za zniwelowanie zjawiska smogu oraz pracujące nad poprawą zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza. Wyznaczone osoby zostały już w większości  przeszkolone pod tym kątem, przeprowadzają również kontrole pod kątem palenisk domowych oraz spalanych odpadów. Kontrole takie są przeprowadzane na podstawie własnych ustaleń oraz zgłoszeń mieszkańców. W debacie również uczestniczył przedstawiciel jednej z firm zajmującej się sprzedażą czujników mierzących stężenie pyłów PM.

Kolejna debata przyczyniła się do wstępnego zdiagnozowania problemu ,,smogu”, wymianę doświadczeń między policjantami a urzędnikami oraz podsumowaniem podjętych działań przez uczestniczące w spotkaniu instytucje.