Informacje

Dzielnicowy z Andrespola na Radzie Rodziców w Justynowie

Dzielnicowy z Posterunku Policji w Andrespolu uczestniczył w spotkaniu Rady Rodziców jakie odbyło się na terenie Szkoły Podstawowej w Justynowie. Spotkanie to było doskonałą okazją dla mundurowego by realizując podstawowe założenia programu wdrożonego przez MSWiA oraz KGP ,,Dzielnicowy bliżej nas” przybliżyć zgromadzonym zasady funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji na urządzenia mobilne ,,Moje komenda”

3 października 2017 roku dzielnicowy z Posterunku Policji w Andrespolu asp. szt. Tomasz Bojanowski uczestniczył na terenie Szkoły Podstawowej w Justynowie w spotkaniu dyrekcji z członkami Rady Rodziców. Podczas spotkania głos oddano również dzielnicowemu, który zachęcał do korzystania z ,,Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”  omawiając jednocześnie zasady jej tworzenia i działania. Przekazał informację, gdzie znaleźć linki lub przedmiotową stronę internetową, co można na niej zamieszczać (rodzaje wykroczeń i inne stwierdzone nieprawidłowości zgodnie z wykazem)  oraz w jaki sposób poruszać się po samej stronie i umieszczonych w niej zakładkach. Poinformował również, że w razie braku dostępu do internetu o stwierdzonych nieprawidłowościach można również informować bezpośrednio terenowego dzielnicowego. Zapoznał ponadto z założeniami wdrażanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendę Główną Policji programie ,,Dzielnicowy bliżej nas”. Rozdając uczestnikom spotkania specjalnie przygotowane ulotki informacyjne zachęcał również do korzystania z aplikacji na urządzenia mobilne ,,Moja komenda” , która umożliwia wiele form kontaktu z wybranym dzielnicowym.