"Szlaban na ryzyko" w Andrespolu - Dzielnicowy bliżej nas - Komenda Powiatowa Policji Łódź-Wschód

Dzielnicowy bliżej nas

"Szlaban na ryzyko" w Andrespolu

7 sierpnia 2020 roku na terenie przejazdu kolejowo - drogowego w Andrespolu na ul. Kościelnej (pow. łódzki wschodni) przeprowadzona została kampania społeczna Bezpieczny Piątek "Szlaban na ryzyko".

Celem akcji jest:

  • podnoszenie świadomości o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach i terenach kolejowych
  • zwrócenie uwagi na to, jak ważne jest zachowanie szczególnej ostrożności oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego
  • minimalizacja liczby zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu ludzi na przejazdach kolejowo-drogowych oraz terenach kolejowych
  • kształtowanie zachowań i utrwalanie postaw społecznie pożądanych

Funkcjonariusze koluszkowskiej drogówki wraz z dzielnicowym podległego terenu, a także Służbą Ochrony Kolei i pracownikiem Polskich Linii Kolejowych rozdawali ulotki oraz inne gadżety na temat bezpieczeństwa w rejonie przejazdów kolejowych. Wszyscy uczestnicy akcji z uśmiechem przyjmowali naukę, chętnie uczestniczyli w krótkich dyskusjach i ruszali bezpiecznie w dalszą drogę.


 

  • Policjanci z przedstawicielami innych służb rozdają kierującym ulotki informacyjne
  • Policjanci z przedstawicielami innych służb rozdają kierującym ulotki informacyjne
  • Policjanci z przedstawicielami innych służb rozdają kierującym ulotki informacyjne
  • Policjanci z przedstawicielami innych służb rozdają kierującym ulotki informacyjne
  • Policjanci z przedstawicielami innych służb rozdają kierującym ulotki informacyjne
  • Policjanci z przedstawicielami innych służb rozdają kierującym ulotki informacyjne