Dzielnicowi mówią – ,,STOP NARKOTYKOM” - Informacje - Komenda Powiatowa Policji Łódź-Wschód

Informacje

Dzielnicowi mówią – ,,STOP NARKOTYKOM”

Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego moderowali spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach przy ulicy Budowlanych 8. Tematem spotkania była ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami spowodowanymi zażywaniem i uzależnieniem od środków psychoaktywnych oraz zainicjowanie zainteresowania Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Dzielnicowi z KPP Łódź-Wschód tj.  dzielnicowy rejonu II w gminie Koluszki mł.asp. Roman Wachochowiec  oraz pełniący obowiązki dzielnicowego rejonu I w gminie Koluszki sierz.sztab. Konrad Kaczmarek uczestniczyli w zebraniu rodziców uczniów klas pierwszych, uczęszczających do ZSP nr 2 Koluszkach, w którym uczestniczyło łącznie około 100 osób. Moderujący część spotkania dzielnicowi, zwrócił uwagę zarówno rodziców jak i grona pedagogicznego na zachowania podopiecznych i symptomy mogące świadczyć o ich uzależnieniu od substancji psychoaktywnych. Omówili zasady pozwalające chronić dziecko przed uzależnieniem, przekazując jednocześnie podstawowe informację o rodzajach narkotyków oraz dopalaczy. Zwrócili uwagę na zagrożenia i niebezpieczeństwa jakie niosą za sobą zażywanie w/w środków oraz poinformowano o odpowiedzialności karnej za posiadanie , udzielanie, handel czy produkcję środków odurzających. Zebranych poinformowali na co należy zwrócić szczególną uwagę oraz przekazali informację gdzie rodzice lub grono pedagogiczne może szukać pomocy w przypadku nabrania podejrzeń o zażywaniu substancji psychoaktywnych przez podopiecznych. W trakcie spotkania wykorzystana została ,,walizka edukacyjna” , zakupiona przez Samorząd Województwa Łódzkiego i za pośrednictwem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Andrzeja Łapińskiego przekazana do koluszkowskiej jednostki policji.

Wskazani dzielnicowi przekazali uczestnikom spotkania również informacje o aplikacji stworzonej przez MSWiA ,,Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”  dzięki której, istnieje możliwość anonimowego informowania o nieprawidłowościach oraz zagrożeniach w swojej okolicy przyczyniając się jednocześnie do poprawy bezpieczeństwa w rejonie miejsca zamieszkania.

Uczestniczący w zebraniu rodzice uczniów ZSP nr 2 otrzymali również od dzielnicowych ulotki promujące w/w aplikację.